معنی و ترجمه کلمه graduated steel straight edge به فارسی graduated steel straight edge یعنی چه

graduated steel straight edge


علوم مهندسى : شينه سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها