معنی و ترجمه کلمه graduation line به فارسی graduation line یعنی چه

graduation line


خط مدرج
علوم مهندسى : خط درجه بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها