معنی و ترجمه کلمه graduator به فارسی graduator یعنی چه

graduator


درجه گذار،خط تقسيم کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها