معنی و ترجمه کلمه graft copolymer به فارسی graft copolymer یعنی چه

graft copolymer


شيمى : همبسپار پيوندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها