معنی و ترجمه کلمه graft به فارسی graft یعنی چه

graft


قلمه ،پيوند گياه ،گياه پيوندى ،(جراحى )پيوند بافت ،تحصيل پول و مقام و غيره از راههاى نادرست ،ساخت و پاخت ،سوءاستفاده ،اختلاس ،خندق ،پيوند زدن ،بهم پيوستن ،جفت کردن ،پيوند،از راه نادرستى تحصيل کردن
علوم مهندسى : پيوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها