معنی و ترجمه کلمه grain boundary به فارسی grain boundary یعنی چه

grain boundary


علوم مهندسى : مرز بلورها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها