معنی و ترجمه کلمه grain orientation به فارسی grain orientation یعنی چه

grain orientation


عمران : طرز قرار گرفتن ذرات نسبت به يکديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها