معنی و ترجمه کلمه grain size classification به فارسی grain size classification یعنی چه

grain size classification


عمران : طبقه بندى خاک از نظر اندازه ذرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها