معنی و ترجمه کلمه grain structure به فارسی grain structure یعنی چه

grain structure


علوم مهندسى : ساختار بلورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها