معنی و ترجمه کلمه grain به فارسی grain یعنی چه

grain


بافت ،زبرى ،دانه خرج ،حبه ،دان ،تفاله حبوبات ،يک گندم(مقياس وزن )معادل648 ¹/¹گرم ،خرده ،ذره ،رنگ ،(مج ).مشرب ،خوى ،حالت ،بازو،شاخه ،چنگال ،دانه دانه کردن ،جوانه زدن ،دانه زدن ،تراشيدن ،پشم کندن ،(در سنگ )رگه ،طبقه
علوم مهندسى : خميره حالت ز برى
قانون ـ فقه : بذر
زيست شناسى : دانه
علوم هوايى : واحد وزن در سيستم غيرمتريک معادل648 ¹/¹ گرم
علوم نظامى : حبه باروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها