معنی و ترجمه کلمه grains به فارسی grains یعنی چه

grains


نيزه ماهى گيرى که داراى چهارپنجه يابيشترباشد،نيزه چنگالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها