معنی و ترجمه کلمه gram molecule به فارسی gram molecule یعنی چه

gram molecule


مول ،(ش ).ملکول گرم
علوم مهندسى : مولکول گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها