معنی و ترجمه کلمه gram-atomic weight به فارسی gram-atomic weight یعنی چه

gram-atomic weight


وزن گرمى اتم
شيمى : وزن اتمى به گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها