معنی و ترجمه کلمه gram-moleculare weight به فارسی gram-moleculare weight یعنی چه

gram-moleculare weight


شيمى : وزن مولکول گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها