معنی و ترجمه کلمه grand inquisitor به فارسی grand inquisitor یعنی چه

grand inquisitor


رئيس دادگاه رسيدگى در برخى کشورها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها