معنی و ترجمه کلمه grand jury به فارسی grand jury یعنی چه

grand jury


(حق ).هيئت منصفه عالى
قانون ـ فقه : هيات منصفه عالى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها