معنی و ترجمه کلمه grand opera به فارسی grand opera یعنی چه

grand opera


اپراى سنگين ،اپراى عميق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها