معنی و ترجمه کلمه grand prix به فارسی grand prix یعنی چه

grand prix


يک دوره مسابقه بين المللى بين اسبهاى سه ساله در فرانسه
ورزش : مسابقه حرکات و پرش اسب بين سوارکاران ماهر بصورت انفرادى ياگروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها