معنی و ترجمه کلمه grand-daughter به فارسی grand-daughter یعنی چه

grand-daughter


قانون ـ فقه : دختر دختر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها