معنی و ترجمه کلمه grandame به فارسی grandame یعنی چه

grandame


)grandam(مادر بزرگ ،ننه بزرگ ،جده ،پير زن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها