معنی و ترجمه کلمه grandee به فارسی grandee یعنی چه

grandee


اصيل زاده ،نمجيب ،(در جمع )بزرگان ،اعيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها