معنی و ترجمه کلمه grandiose به فارسی grandiose یعنی چه

grandiose


بزرگ نما،عالى نما،پر اب و تاب ،بلند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها