معنی و ترجمه کلمه grandness به فارسی grandness یعنی چه

grandness


بزرگى ،عظمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها