معنی و ترجمه کلمه grandsir به فارسی grandsir یعنی چه

grandsir


)grandsire(پدر بزرگ ،جد،پير مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها