معنی و ترجمه کلمه grangerize به فارسی grangerize یعنی چه

grangerize


(بااستفاده از عکسها و گراورهاى جمع اورى شده از کتابهاى ديگر )مصور کردن ،(با استفاده از عکسهاى ديگران )بيوگرافى چيزى رانوشتن ،بريدن عکسهاى کتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها