معنی و ترجمه کلمه granite-ware به فارسی granite-ware یعنی چه

granite-ware


سفالينه خارارنگ ،چينى خارايى ،اهن لعابى خارارنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها