معنی و ترجمه کلمه granitic water به فارسی granitic water یعنی چه

granitic water


ابى که ازخاک خارادارامده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها