معنی و ترجمه کلمه grannie به فارسی grannie یعنی چه

grannie


)granny(مادر بزرگ ،ننه جان ،پير زن يا پير مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها