معنی و ترجمه کلمه granny به فارسی granny یعنی چه

granny


)grannie(مادر بزرگ ،ننه جان ،پير زن يا پير مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها