معنی و ترجمه کلمه grant a credit به فارسی grant a credit یعنی چه

grant a credit


بازرگانى : اعتبارى را اعطا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها