معنی و ترجمه کلمه grant probate of a will به فارسی grant probate of a will یعنی چه

grant probate of a will


قانون ـ فقه : صحت وصيتنامه اى را گواهى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها