معنی و ترجمه کلمه grant به فارسی grant یعنی چه

grant


اجازه دادن ،واگذار کردن ،کمک بلاعوض ،کمک دولتى ،اهداء،بخشش ،امتياز،اجازه واگذارى رسمى ،کمک هزينه تحصيلى ،دادن ،بخشيدن ،اعطا کردن ،تصديق کردن ،مسلم گرفتن ،موافقت کردن
قانون ـ فقه : تعهد کردن واگذارى به معناى اعم
روانشناسى : بورس تح صيلى يا پژوهشى
بازرگانى : اعانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها