معنی و ترجمه کلمه granted that ........... به فارسی granted that ........... یعنی چه

granted that ...........


فرض ميکنيم که.......

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها