معنی و ترجمه کلمه granulated glass به فارسی granulated glass یعنی چه

granulated glass


شيشه اج دار،شيشه دان دان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها