معنی و ترجمه کلمه granule به فارسی granule یعنی چه

granule


دانه ريز،جودانه ،(گ.ش ).گرده ،(داروسازى )دانه ،حب و کپسولى که باقند و شکرپوشيده باشد
شيمى : دانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها