معنی و ترجمه کلمه granulite به فارسی granulite یعنی چه

granulite


گرانوليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها