معنی و ترجمه کلمه grapevine throw به فارسی grapevine throw یعنی چه

grapevine throw


پس لنگ( کشتى)
ورزش : پس لنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها