معنی و ترجمه کلمه graph theory به فارسی graph theory یعنی چه

graph theory


کامپيوتر : تئورى گراف
شيمى : نظريه گرافها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها