معنی و ترجمه کلمه graph به فارسی graph یعنی چه

graph


گراف ،نگار،نمايش هندسى ،نقشه هندسى ،هجاى کلمه ،اشکال مختلف يک حرف ،با گرافيک و طرح خطى ثبت کردن ،با نمودار نشان دادن
علوم مهندسى : نمايش هندسى
کامپيوتر : رسم
عمران : نمودار
معمارى : نمايش هندسى
روانشناسى : نگاره
علوم هوايى : نمودار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها