معنی و ترجمه کلمه graphic language به فارسی graphic language یعنی چه

graphic language


زبان نگاره اى
روانشناسى : زبان نگاره اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها