معنی و ترجمه کلمه graphic rating scale به فارسی graphic rating scale یعنی چه

graphic rating scale


روانشناسى : مقياس درجه بندى نگاره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها