معنی و ترجمه کلمه graphical firing table به فارسی graphical firing table یعنی چه

graphical firing table


علوم نظامى : خط کش تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها