معنی و ترجمه کلمه graphics, business به فارسی graphics, business یعنی چه

graphics, business


گرافيک
کامپيوتر : تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها