معنی و ترجمه کلمه graphics scanner به فارسی graphics scanner یعنی چه

graphics scanner


کامپيوتر : پويشگر نگاره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها