معنی و ترجمه کلمه graphics به فارسی graphics یعنی چه

graphics


نگاره سازى ،رسم
کامپيوتر : گرافيک
معمارى : فن استعمال نمودار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها