معنی و ترجمه کلمه graphite lubricant به فارسی graphite lubricant یعنی چه

graphite lubricant


علوم مهندسى : روغن گرافيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها