معنی و ترجمه کلمه grapho به فارسی grapho یعنی چه

grapho


پيشوند بمعنى نوشته و ثبت شده و نوشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها