معنی و ترجمه کلمه grapnel ticks به فارسی grapnel ticks یعنی چه

grapnel ticks


علوم نظامى : چنگال چهارشاخه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها