معنی و ترجمه کلمه grapnel به فارسی grapnel یعنی چه

grapnel


لنگر چهارشاخه ،چنگک يا قلاب کشتى ،قلاب چند شاخه اى ،لنگر
ورزش : لنگر قلابدار براى پيدا کردن اشياى گم شده در اب
علوم نظامى : چنگک مين چنگک الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها