معنی و ترجمه کلمه grappling iron به فارسی grappling iron یعنی چه

grappling iron


لنگر چهارشاخه ،لنگر قايق
علوم نظامى : چنگک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها